Kapcsolat
  The clean solution

  Adatvédelmi információk ügyfelek és érdeklődők számára

  az ÁAR (GDPR) általános adatvédelmi rendelet 13., 14. és 21. cikke szerint

  Wasser Welle

  Az adatvédelem fontos dolog a számunkra. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatait hogyan dolgozzuk fel és Önt milyen jogok illetik meg.

   

  1. Ki felelős az adatfeldolgozásért és kihez fordulhat?

  MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
  Englerstr. 3
  77652 Offenburg
  Tel.-Nr.: 0781/203-0
  E-Mail: datenschutz@meiko.de
  Internet: www.meiko.de

  2. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolatfelvételi adatai

  Christoph Boser
  Tel.-Nr.: 0781/203-0
  E-Mail: datenschutz@meiko.de

  3. A feldolgozás célja és jogi alapok

  Az Ön személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR (GDPR)), a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és az egyéb releváns adatvédelmi előírások szerint dolgozzuk fel. Az egyes adatok feldolgozása és használata a megegyezés szerinti vagy kért szolgáltatástól függően történik.

  3.1 Hozzájárulás (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., a pont)

  Ha Ön hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához, akkor a mindenkori hozzájárulás az abban megnevezett feldolgozás jogi alapját képezi. A jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja a hozzájárulásokat.

  3.2 Szerződéses kötelezettségek teljesítése (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., b pont)

  Személyes adatait az Önnel kötött szerződéseink és megállapodásaink végrehajtásához dolgozzuk fel. Személyes adatait emellett a szerződés előtti kapcsolatok keretében fennálló intézkedések és tevékenységek végrehajtásához is feldolgozzuk.

  3.3 Jogi kötelezettségek teljesítése (ÁAR (GDPR) 6. cikk,1. bek., c pont)

  Feldolgozzuk személyes adatait, ha ez a jogi kötelezettségek (pl. kereskedelmi, adózási törvények) teljesítéséhez szükséges. Végzünk továbbá feldolgozást az adóügyi ellenőrzési és jelentési kötelezettség teljesítéséhez, valamint az adatok adatvédelmi, adatbiztonsági célú archiválásához és adóhatósági vagy más hatósági ellenőrzéshez. Ezen túlmenően szükség lehet a személyes adatok közzététele hatósági/bírósági intézkedések keretében, igazolási, bűnüldözési célokra vagy polgárjogi igények érvényesítéséhez is.

  3.4 Saját jogos érdekeink vagy harmadik személyek jogos érdekei (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., f pont)

  Ezenkívül az érdekek mérlegelése alapján jogos érdekeink vagy harmadik személyek jogos érdekeinek megóvásához is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait. Ez a következő célokból történik:

  • az igények elemzésére és az ügyfelek közvetlen megszólítására szolgáló eljárások ellenőrzése és optimalizálása,
  • reklám vagy piackutatási célokra, ha Ön nem tiltakozott adatainak használata ellen,
  • adatainak korlátozott tárolására, ha a törlés a tárolás különleges módja miatt nem vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással lehetséges,
  • szolgáltatások és termékek, valamint meglévő rendszerek és eljárások továbbfejlesztéséhez,
  • statisztikai kiértékelésekhez vagy a piac elemzéséhez,
  • belső és külső vizsgálatokhoz és/vagy biztonsági ellenőrzésekhez,
  • magánjogi vagy hatósági ügyek tanúsításához.

  4. Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái

  A következő adatokat dolgozzuk fel:

  • személyi adatok (név, születési dátum, foglalkozás/üzletág és hasonló adatok),
  • kapcsolatfelvételi adatok (cím, e-mail-cím, telefonszám és hasonló adatok),
  • ügyfélelőzmények.

  Feldolgozunk emellett nyilvános forrásokból (pl. internet, médiumok, sajtó) származó személyes adatokat is.

  5. Ki kapja meg az Ön adatait?

  Vállalatunkon belül azoknak a területeknek adjuk tovább az Ön személyes adatait, amelyeknek ezekre az adatokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, ill. jogos érdekeink megvalósításához szükségük van.

  Ezen túlmenően a következők kaphatják meg az Ön adatait:

  • általunk alkalmazott adatfeldolgozók (ÁAR (GDPR) 28. cikk), támogató tevékenységeket végző szolgáltatók és az ÁAR (GDPR) értelmében vett további felelősök, különösen az IT-szolgáltatások, a logisztika, a futárszolgálatok, a nyomtatási szolgáltatások, a külső számítóközpontok, az IT-alkalmazások támogatása/karbantartása, az archiválás, a nyugtafeldolgozás, a könyvelés és kontrolling, az adatmegsemmisítés, a vásárlás/beszerzés, az ügyfélkezelés, a letter shopok, a marketing, a telefonálás, a weboldal-management, az adótanácsadás, a könyvvizsgálói szolgáltatás és a hitelintézetek területén,
  • közhivatalok és közintézmények olyan törvényi vagy hatósági kötelezettség fennállása esetén, amely szerint mi tájékoztatásra, adatok jelentésére vagy továbbadására vagyunk kötelezettek,
  • egyéb olyan helyek, amelyekhez Ön megadta az adattovábbítási beleegyezését.

  6. Adatainak továbbítása harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek

  Az EU-n, ill. az EGT-n kívül folyik adatfeldolgozás.

  7. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  Amennyiben szükséges, akkor az Ön személyes adatait üzleti kapcsolatunk időtartama alatt kezeljük, ami felöleli a szerződés előkészítését és lebonyolítását is.

  Ezen túlmenően olyan különböző megőrzési és dokumentálási kötelezettségek is vonatkoznak ránk, amelyek többek között a kereskedelmi törvénykönyvből (KTK) és az illetékrendeletből (IR) adódnak. Az ott megszabott megőrzési, ill. dokumentálási határidők akár a tíz évet is elérhetik az üzleti kapcsolat, ill. a szerződés előtti jogviszony befejeződése után.

  Végül pedig a törvényi elévülési határidő szerint is alakul a tárolási időtartam, amely például a Polgári Törvénykönyv (Ptk) 195. §-a és az azt követő paragrafusai szerint általában három év, bizonyos esetekben azonban akár harminc év is lehet.

  8. Mennyiben létezik automatizált döntéshozatal az egyes esetekben?

  Nem használunk az ÁAR (GDPR) 22. cikke szerinti tisztán automatizált döntéshozatali eljárásokat. Ha egyes esetekben alkalmaznánk ezeket az eljárásokat, akkor értesítjük Önt erről, amennyiben ez törvényileg elő van írva.

  9. Az Ön adatvédelmi jogai

  Önnek joga van az ÁAR (GDPR) 15. cikke szerinti tájékoztatásra, az ÁAR (GDPR) 16. cikke szerinti helyesbítésre, az ÁAR (GDPR) 17. cikke szerinti törlésre, a feldolgozás ÁAR (GDPR) 18. cikke szerinti korlátozására, valamint az ÁAR (GDPR) 20. cikkéből adódó adathordozásra. Ezenkívül egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga is fennáll (ÁAR (GDPR) 77. cikk). Az ÁAR (GDPR) 21. cikke szerint a személyes adatok általunk történő feldolgozása elleni tiltakozás joga szintén fennáll. Ez a tiltakozási jog azonban az Ön személyi helyzetének egészen különös körülményei esetén érvényes, miközben cégünk jogai adott esetben szemben állhatnak az Ön tiltakozási jogával. Amennyiben érvényesíteni akarja ezeket a jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (datenschutz@meiko.de)

  10. Az Ön adatainak rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségei

  Önnek csak azokat az adatokat kell rendelkezésre bocsátania, amelyek az üzleti kapcsolat felvételéhez és lebonyolításához vagy a velünk kötendő szerződés előtti viszonyhoz szükségesek vagy amelyeknek megszerzésére törvényileg kötelezettek vagyunk. Ezek nélkül az adatok nélkül általában nem leszünk abban a helyzetben, hogy megkössük és végrehajtsuk a szerződést. Ez a később, az üzleti kapcsolat keretében szükséges adatokra is vonatkozhat. Amennyiben ezen túlmenően is kérünk Öntől adatokat, akkor utalni fogunk az adatmegadás önkéntességére.

  11. Információk az ÁAR (GDPR) 21. cikke szerinti tiltakozási jogáról

  Önnek bármikor joga van arra, hogy tiltakozást nyújtson be adatainak az ÁAR (GDPR) 6. cikke, 1. bek., f pontja (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) vagy az ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., e pontja (közérdekű adatfeldolgozás) alapján történő feldolgozása ellen, ha annak olyan alapja van, amely az Ön különleges személyi helyzetéből adódik. Ez az ezen a rendelkezésen alapuló, az ÁAR (GDPR) 4. cikk, 4. pontja értelmében vett profilalkotásra is vonatkozik.

  Amennyiben tiltakozást nyújt be, akkor mi nem dolgozhatjuk fel tovább a személyes adatait, hacsak nem bizonyítjuk, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. Adott esetben közvetlen üzletszerzési céllal is feldolgozzuk személyes adatait. Amennyiben nem szeretne reklámanyagot kapni, akkor bármikor joga van ez ellen tiltakozni. A jövőre nézve figyelembe vesszük ezt a tiltakozást.

  Az Ön adatait nem használjuk közvetlen üzletszerzési célokra, ha Ön tiltakozik az ilyen célokra történő feldolgozás ellen. A tiltakozást közvetlenül az 1. pont alatt megadott címre kell eljuttatni.

  12. Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

  Önt panasztételi jog illeti meg az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (ÁAR (GDPR) 77. cikk).

  A mi esetünkben illetékes felügyeleti hatóság:

  Baden-Württemberg tartományi adatvédelmi és információszabadsági tisztviselő
  Königstrasse 10 a
  70173 Stuttgart
  Telefon: 0711/615541-0
  poststelle@lfdi.bwl.de